Eigen Dichtbundel

Heeft u gedichten geschreven en wilt deze nu in een mooie dichtbundel uitgeven? Bij F&N Eigen Beheer hebben wij in de loop der jaren al vele dichtbundels helpen vormgeven en uitgeven, vaak in kleine oplagen. Hierbij gaan wij persoonlijk en professioneel tewerk. Bij uitgaven verzorgd door F&N Eigen Beheer bent u overigens formeel zelf de uitgever. U behoudt daarom ook alle publicatierechten en ontvangt na productie van F&N Eigen Beheer gehele oplage. Wij verzorgen niet de verspreiding of verkoop van door ons verzorgde dichtbundels. Indien gewenst kunnen wij uw dichtbundel voorzien van een ISBN bij een oplage van minimaal 50 exemplaren. Uw dichtbundel wordt dan opgenomen in de catalogus van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. De KB ontvangt dan ook graag een exemplaar van uw eigen dichtbundel.

Alleen al het feit dat ik voor mijn (tot nu toe) 13 poëzie-bundels van gemiddeld 118 blz. door de jaren heen telkens weer bij F&N Eigen Beheer belandde, bewijst het niet aflatende vertrouwen dat ik in de firma had en blijvend heb. Een vertrouwen ontstaan door de punctuele verzorging van de tekst en van de kleurige omslagen, verder door de perfecte plaatsing van mijn begeleidende tekeningen. Maar zeker ook door het prettige en effectieve telefonische contact, waardoor de gewenste aanpassingen soepel aangebracht konden worden. Aldus ben ik, samen met mijn kinderen en bekenden, een kostbaar bezit rijker geworden

Fred Jansen

         

Lees hier meer referenties >>